Nyheter

Nu är hissarna på plats.

Ny fyller vi upp med större lager

I september så började vi montaget av våra två nya hissautomater. Detta är ett led att säkra vår framtid. Dessa två hissar utökar vår lageryta
och säkrar platsbristen för våra framtida satsningar och vår kunders krav på lagerförda artiklar och snabba leveranser

Med två stycken fullmatande hissar och möjlighet att köra fyra stycken lagerbrickor samtidigt så kommer det gå riktigt fort när systemet är
i full gång.Genom att hantera två lastbrickor i samma sekvens med en bricka i vänteläge och en i plockposition kan plockhastigheten mer än fördubblas.

Operatören startar en plocklista och Compact Twin hämtar den första brickan. Under tiden som plock från den första brickan pågår hämtar
Compact Twin nästa bricka i plocklistan och placerar denna bricka i väntpositionen på den lediga platsen på hissen.
När kvittens av det första plocket på plocklistan gjorts körs brickan tillbaka och nästa bricka körs fram direkt från väntpositionen och nästa plock i plocklistan påbörjas.

Fördelar med hissautomater

Plockhastighet

Tekniken bygger på att du flyttar detaljerna till plockaren i stället för tvärtom. Knappa in den detalj du vill ha fram, så kommer den på en bricka i betjäningsöppningen. Medan du plockar godset är hissen redan på väg efter nästa detalj, så väntetiden blir nästan noll. En användare vid hissautomaten klarar generellt 2-4 gånger fler plock än i ett traditionellt lager och dessutom minskar risken för felplock.

Platsbesparande

Compact Hissautomater lagrar dina artiklar säkert och kontrollerat på höjden. Varje hissautomat anpassas för optimalt utnyttjande av utrymmet. Du sparar 70-90% av golvytan jämfört med vanliga hyllställ.

Ergonomi

När godset lagras i en Compact hissautomat kommer rätt detalj snabbt till plockaren, serverat på en bricka i bekväm arbetshöjd. Man behöver inte leta och inte gå omkring bland hyllor och plocka detaljer. Mycket tid och många steg sparas jämfört med ett traditionellt lager. Dessutom med betydligt bättre ergonomi och arbetsmiljö, vilket visar sig i minskad sjukfrånvaro.

Mångsidig lagring

Compact hissautomater anpassas efter den typen av gods som skall lagras. Allt från smådetaljer och skruvar till långa rör, stora plåtar eller maskindetaljer med vikt upp till 1,5 ton per lastbricka. Allt lagras kompakt och säkert.

Driftsäker

Compact hissautomater är extremt driftsäkra. Tekniken bygger på kuggstänger som löper längs hela hissautomatens höjd och kugghjul som driver själva hissmekanismen. Allt går med hög hastighet och systemen som styr hissautomaten är väl beprövade och tillförlitliga.