Kundkorgen är tom

 
Motorskydd, även kallat överlastskydd är det samlande begreppet för anordningar som kopplas in för att skydda elektriska motorer mot överström som kan uppstå vid för hög belastning antingen vid start eller under drift. Den ström som alstras i respektive fasledare till en motor alstrar värme. Om motorn av någon anledning blir överbelastad ökar strömmen och då också värmen. Värmen gör att motorskyddets bimetaller böjer sig och när strömmen överstiger det inställda värdet löser skyddet ut. Vanligen avses termiska överströmsreläer som seriekopplas med kontaktorer, andra typer av motorskydd är motorskyddsbrytare, termistorreläer.