Nyheter

När du ska CE märka din produkt

Filter för avstörning

Filter för avstörning används när du behöver ett nätfilter för att skydda den anslutna enheten mot ledningsburna störningar, eller skydda annan utrustning från störningar genererade av den egna enheten. Vi erbjuder ett brett sortiment av nätfilter för ledningsburna störningar.

Schurter är en världsledande tillverkare av säkringar, brytare och EMC-produkter.Vi har filter utvecklade för både standard- och industriella tillämpningar och som ger skydd mot störningsspänning från elnätet.

Från Schurter har vi ett brett utbud av nätfilter för både en och trefas-applikationer, även i kombination med apparatintag.

För att klara kraven på ledningsbunden emission enligt EMC-direktivet så behöver man ofta använda ett nätfilter.

ÖPPNA ÖVERSIKT PÅ NÄTFILTER HÄR

 

Ta chansen att skydda din utrustning med filter direkt i apparatintaget.

ÖPPNA ÖVERSIKT PÅ APPARATINTAG  MED FILTER HÄR