Strömfördelningsprodukter

 

Effektbrytare
Efter 15 framgångsrika år har Compact NS-serien en stark marknadsposition och är känd för sina utmärkta egenskaper, som garanterar en bekymmersfri användning.

 

Energimätare
En elenergimätare mäter det elektriska flödet över tiden (energin) i en mätpunkt i elnätet.  Vi har ett brett program för att kunna supporta dina krav/önskemål att hålla koll på energiflödet och kostnaden i er utrustning.

 

Normprodukter
Detta är ett samlingsnamn för alla produkter som monteras i  normkapslingar eller på skena i apparatskåp. I vårt program finns ett brett utbud av produkter såsom: Dvärgbrytare, överspänningsskydd, jordfelsbrytare, tryckknappar, kopplingsur, vägguttag mm (en del produkter ligger i  kategori skydd & säkerhet på denna hemsida).

 

 

Läs mer

Showing 1–12 of 133 results