Maskinsäkerhet

 

Ljusbommar
Ljusbommar och ljusridåer är produktionsvänliga skydd som inte orsakar något fysiskt hinder för maskinoperatören, samtidigt som man kan lita på att skyddet stoppar farliga maskinrörelser. Ljusskydd är också ett bra skydd när t ex gods måste kunna passera in och ut från ett riskområde.

 

Föreglingsbrytare
Alla öppningsbara luckor, grindar och dörrar runt en farlig maskin ska enligt Maskindirektivet ha förreglingsbrytare. Ett säkerhetsrelä eller en säkerhets-PLC övervakar brytaren och tillsammans håller de koll på om skyddet är öppet eller stängt. Öppnas skyddet skall kraften till maskinens farliga rörelser bortkopplas. För att åstadkomma detta kan olika typer av förreglingsbrytare eller låsanordningar användas.

 

Säkerhetsrelä
Ett säkerhetsrelä är avsett att på ett tillförlitligt sätt övervaka signalerna från säkerhetsanordningar vid alla tidpunkter och slå ifrån snabbt i en nödsituation.Säkerhetsreläer är utformade för att ge en bekväm och ekonomisk lösning för att införliva pålitlig kontroll i en säkerhetskrets. Strömmen till maskinens primära styrsystem ansluts via de säkra utgångskontakterna.
Utgångskontakterna är internt dubblerade och övervakade och om något internt fel uppstår i säkerhetsreläet, stänger säkerhetsreläet de säkra utgångskontakterna, tar bort strömmen och förhindrar återstart av maskinen tills felet är åtgärdat. Säkerhetsreläer används för att uppfylla maskindirektivets kravpå säkra stoppkretsar i maskiner.

 

 

Läs mer

Showing 1–12 of 871 results