Säkerhetsrelä & SäkerhetsPLC

Rörelser i maskiner och system medför många riskfaktorer som behöver övervakas på teknisk väg. Ett säkerhetsrelä ger en tillförlitlig övervakning av signalerna från säkerhetsanordningar och slår snabbt ifrån vid en nödsituation. Med säkerhetsrelä får du en bekväm och ekonomisk lösning med hög, pålitlig kontroll i en säkerhetskrets.
Säkerhetsreläer uppfyller maskindirektivets krav på säkra stoppkretsar i applikationer.

Så fungerar ett säkerhetsrelä

Via de säkra utgångskontakterna ansluts strömmen till maskinens primära styrsystem. De internt dubblerade utgångskontakterna övervakar om något fel uppstår i själva säkerhetsreläet, vilket gör att reläet stänger de säkra utgångskontakterna, slår av strömmen och förhindrar att maskinen startas om tills felet är åtgärdat. Utan säkerhetsrelä får du ingen övervakning av exempelvis kortslutning i kablage eller att brytare och nödstoppsknappar fungerar som de ska. Ett enskilt fel kan få farliga konsekvenser.

Fördelar med säkerhetsrelä

• Säker övervakning av signaler från säkerhetsanordningar
• Slår snabbt ifrån strömmen vid en nödsituation
• Uppfyller maskindirektivets krav på säkra stoppkretsar

Säkerhets-PLC

Vi har ett brett utbud av säkerhets-PLC för olika funktioner, så som övervakning av nödstopp, lucka och grind och skyddsanordning, till exempel. Vi erbjuder säkerhetsreläer från världsledande tillverkare, med hög tillförlitlighet och lång livslängd.

Har du några frågor om våra produkter, får du gärna höra av dig till oss.

Läs mer

Showing 1–12 of 98 results