Interfacerelä

Solid state-reläer, även statiska reläer kallade, har i princip funktion som standard-reläer, med skillnaden att de inte har några rörliga delar som slits, vare sig elektriska eller mekaniska. Det ger solid state-reläer ett antal trevliga fördelar; de är ljudlösa, har en lång livslängd, alstrar inte några störningar, de klarar snabba till- och frånslag och dessutom styrs de av en låg insignal, vilket innebär att de drar mindre ström.

Solid state-relä – Användningsområden

Solid state-reläer används vid värmelaster, så som elpatroner och värmeslingor, samt till särskilda motordrifter och styrning av belysning. Det är när sinusvågen passerar noll vid värmestyrning, som till- och frånslag sker, vilket medför att inga störningar alstras från själva solid state-reläet. Det i sin tur innebär att andra produkter i omgivningen inte störs. Mindre solid state-reläer kan användas som utgångsrelä till styrsystem och för att styra mindre värmelaster.

Fördelar med solid state-reläer

• Reläerna är ljudlösa
• Alstrar inga störningar
• Strömsnåla då de styrs av en låg insignal

I vårt utbud av solid state-reläer hittar du dem i olika utföranden, så som interface-relä och kretskortsrelä. Samtliga är utvecklade av ledande tillverkare och utlovar hög kvalitet.

Har du en teknisk utmaning eller vill veta mer om solid state-reläer? Fråga oss!

Läs mer

Showing 1–12 of 253 results