Frekvensomvandlare

Frekvensomriktare som det också kan kallas är en elektronisk motorstyrning. Den kan styra 3-fas växelströmmotorer genom att omvandla nätets fasta frekvens och spänning till till steglöst variabla storheter. Som frekvensomrikarens fördelar ska man nämna :

  • Energibesparing
  • Möjlighet att exakt anpassa motorns varvtal och därmed optimalisera produktion
  • Lägre underhållskostnader, process- och kvalitetsförbättring och förbättrad arbetsmiljö

En frekvensomriktare kan delas upp i fyra huvudkomponenter :

Likriktaren
Matas med enfas eller trefas växelspänning från nätet och avger pulserande likspänning. Det finns två grundtyper av likriktare : styrda och ostyrda.

Mellankretsen
Det finns tre olika typer:

….a) En typ som omformar likriktarspänningen till likström.
….b) En typ som stabiliserar eller glattar den pulserande likspänningen och sänder den vidare till växelriktaren.
….c) En typ som omformar den konstanta likspänningen från likriktaren till variabel spänning.

Växelriktaren
Styr frekvensen hos den spänning som tillförs motorn. Vissa typer av växelriktare kan dessutom omforma den konstanta likspänningen till en variabel växelspänning.

Styrkretsarnas elektronik
Sänder och tar emot signaler till/från likriktaren, mellankretsen och växelriktaren. Exakt vilka delar som styrs beror på den aktuella frekvensomritarens konstruktion.

Gemensamt för alla frekvensomriktare är att deras styrkretsar utnyttjar signalerna för att få växelriktarens halvledare att omväxlande leda och spärra. Kopplingsmönstret kan byggas upp enligt olika principer, och man delar ofta in frekvensomriktare efter vilket kopplingsmönster som styr mätningen till motorn.

Vi på Modern Elteknik hjälper dig mer än gärna med dina tekniska utmaningar. Tveka inte att kontakta oss, om du har frågor om signalljus, eller vill veta något annat inom automation och elektronik.

Läs mer

Showing 1–12 of 301 results