Signalomvandlare

Datorer finns nu i varje sammanhang. Men eftersom vår värld är analog, behöver vi något sätt att omvandla t.ex. mätvärden till digital form för att
datorn ska kunna behandla dem.

Efter avslutad beräkning behöver vi kanske styra en process med hjälp av de nya värden, som datorn tagit fram. Då kan vi behöva något sätt att omvandla de digitala värdena till analog form

Den vanligaste standardsignalen är 4-20 mA. Även 0-20 mA förekommer i äldre anläggningar/produkter.

0-10 VDC och ±10 V DC är också en vanlig standardsignal. Där finns dock en risk för att resultatet av signalen  är beroende på kabels egenskaper  – Spänningssignaler är mer beroende av t .ex kabelresistans som påverkar mätvärdet, dvs kan ge en felmätning.

Läs mer

Showing 1–12 of 99 results