Nyheter

Skydda din elutrustning

Hindra skador från kallt väder och kondens.

Skydda apparatskåpet med lösningar från Schneider Electric.

När temperaturen faller och luftfuktigheten ökar når luftburna vattenångor sin daggpunkt. Detta skapar kondens som ansamlas på din installerade elektriska utrustning,i apparatskåpet.

Ladda ner och läs mer om hur kondens kan undvikas och vår lösning på problemen i denna katalog.

author avatar
Modernelteknik